Loader Image

Alkotói munkásságát elemző, értékelő szakirodalom

1967 Mezei Ottó: Ócsai Károly szobrai a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Börzsöny utcai fiókjában (Megnyitó, 1967. jún. 10.)

1968 Zentai Béla: Ember és gép (Vas Népe, 1968. jún. 2.)

1970 Rózsa Gyula: Stúdió ’70. Fiatal képzőművészek az Ernst Múzeumban (Népszabadság 1970)

1971 P. Szűcs Julianna: Stúdió ’71. Fiatal képzőművészek az Ernst Múzeumban (Népszabadság 1971)

1971 Ó.K. szobrai (Vas Népe / Napló, 1971. febr. 20.)

1971 Bojár Iván: Kiállításról kiállításra / Ócsai Károly (Magyar Hírlap, 1971. dec. 7.)

1972 Losonci Miklós: Pest megyei alkotók fővárosi kiállításokon (1972 aug. 31.)

1972 Soós Klára: Ócsai Károly szobrászatáról (Művészet, 1972/9. szám, 22-23.o.)

1972 B. Sz.: Az utolsó állomáson / Látogatás a szárszói József Attila kiállításon (Magyar Nemzet, 1972. szept. 7.)

1973 Ócsai Károly szobrászművész kiállítása / Stúdió Galéria 73 (Kiállítási katalógus 1973)

1973 Tasnádi Attila: Kiállítási kalauz / Ócsai Károly (Népszava, 1973. jan. 26.)

1973 Nagy Ildikó: Ócsai Károly szobrászművész kiállítása elé (Stúdió Galéria, 1973. január 24.)

1973 Ambrus Tibor: Ócsai Károly szobrászművész kiállítása / Stúdió Galéria (Magyar Rádió, 1973. február)

1973 Horváth György: Ócsai Károly szobrai a Stúdió Galériában (Magyar Nemzet, 1973 febr. 3.)

1973 Ó.K. (Magyar Ifjúság, 1973.febr. 2.)

1973 Művészeti Kislexikon (Akadémiai Kiadó, 1973 / 434.o.)

1973 Pocna prilepskoto umetnicko leto (Nova Makedonija, 1973.júl. 23.)

1973 Bojár Iván: Kiállításról kiállításra / Ócsai Károly (Magyar Hírlap, 1973.febr. 14.)

1974 József Attila kiállítás (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 1974.)

1974 Horváth Béla: A modern magyar grafika Egry Józseftől napjainkig / katalógus bevezető (Művelődési Központ, Szob 1974)

1975 Kiállítás Ó.K. szobrászművész alkotásaiból (Ferihegy Híradó 1975)

1975 Losonci Miklós: Ó.K. művészete (Haraszti diák, 1975. jan. 25.9

1975 Losonci Miklós: Ma Baktay-domborművet avatnak Dunaharasztin (Pest Megyei Hírlap, 1975. jan. 25.)

1976 Matthias Hietz – Alois Vogel: Gesprach in Steinbruch Zehn jahre symposion Lindabrunn (Calatra Press Villem Enzinck, Lahnstein1976)

1978 Művész életrajzok (Képcsarnok, Budapest, 1978 /338.o.)

1978 Magyar szobrászati kiállítás (Műcsarnok, Budapest1978)

1978 Szatmári Jenő István: Képzőművészeink – önmagukról. Villáminterjú-sorozat (Tétény-Promontor, II. évf. 2.sz., 1978)

1980 Szuromi Pál: Móra szobor Ruzsán (Délmagyarország1980)

1981 Bodó: Nagyharsányi kőfejtő / Szobrok születőben (Dunántúli Napló, 1981. júl. 31.)

1982 Bebesi Károly: Humanizálni a teret / Ócsai Károly szobrai (Dunántúli Napló1982. aug. 1.)

1983 Nemzetközi Szobrász Szimpozium, Siklós-Villány. (Siklós, Siklósi Szimpózium kiadványok, XI. sz., 1983, összeállította: Csenkey Éva)

1984 Sárospataky Csaba: Arcunk elvisszük a hegyekre / A bal lator / Ócsai Károly szobrára (Szépirodalmi Kiadó, 1984/ 93.o.)

1984 Érmek, rajzok, kisplasztikák / Ócsai Károly szobrászművész kiállítása (Budatétényi Galéria,1984)

1984 Vidović, Jelisaveta: Skulpture Károlya Ócsaija (Narodne Novine, Budimpešta, 19. apr. 1984. / br. 16.)

1984 Tasnádi Attila: Egy sikeres kísérletező / Ó.K. (Népszava, 1984. máj. 11.)

1985 Csenkey Éva: Villány / Szoborpark (Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 91., Budapest1985)

1985 Nemzetközi Szobrász Szimpozion 1980-1981-1982-1983 / Siklós-Villány. Siklós, 1985 (Katalógus, bev. Csenkey Éva)

1985 Művész életrajzok / Kortárs magyar képzőművészek (Budapest, 1985 /372.o.)

1985 Magyar Numizmatikai Bibliográfia (1985?)

1986 Hollós László: Szobor leltár ’85 (Budapest, 1-2. sz. 1986)

1988 Tömöry Márta: Agyagba égetett vallomások / Háttér a gyermekkultúrához (Háttér Kiadó, Budapest,1988 / 81-87.o.)

1988 Angyal Mária: Szobrászpalánták Budafokon (Színkép – a Népművelés 1988. márciusi melléklete, 8-9.o.)

1988 Tasnádi Attila: Kiállítási kalauz / Tisztelgés Budafoknak (Népszava1988. máj. 20.)

1989 Bakonyvári M. Ágnes: A világegyetem kimetszett része / Ócsai Károly szobrai – Vörös Kápolna, Boglárlelle, kiállítási megnyitó (Művészet 1989 /11-12, 99-100.o. (1989. aug. 18.)

1989 Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa (Budapesti Városszépítő Egyesület,1989)

1990 Bakonyvári M. Ágnes: Metafizikus realizmus (Hitel, 1990.III. évf. 6.sz. márc. 27., 54.o.)

1990 Bakonyvári M. Ágnes: Ócsai Károly tárgyképei (Somogy, 1990.I. sz. 25-26.o.)

1990 Lóska Lajos: Szobrászrajzok (Új Művészet, 1990/1.szám, 55.o.)

1991 Magyar E.: Az agyag vallomása (24 óra, 1991.júl. 22.)

1991 Humanizálni a teret / Ócsai Károly szobrászművész kiállítása (Józsefvárosi Galéria1991.)

1992 Bajzáné Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál Társaság 1920/1992 (katalógus-bevezető tanulmány, Budapest 1992)

1994 FIDEM ’94 XXIV. Kongresszus és nemzetközi éremművészeti kiállítás. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (Katalógus, bev. Fekete György, Lars O. Lagerquist, L. Kovásznai Viktória)

1994 Mai magyar érem. Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Érem Szakosztálya. (Katalógus, bev. Baranyi Judit)

1994: Ferch Magda: Henry Moore és Nagytétény. III. Nemzetközi Szobrászrajz Biennálé. (Magyar Nemzet 1994. márc. 5.)

1995 Pilaszanovich Irén – Wehner Tibor: Helyzetkép / Magyar Szobrászat (katalógus-bevezető tanulmány, Budapest, Műcsarnok. 1995)

1995 Szabó C. Szilárd: 1956 intimebb, felemelőbb és tragikusabb (Dél-Magyarország 1995. okt. 21.)

1996 Tasnádi Attila: Gondolatok a képtárban / Egy sikeres kísérletező: Ócsai Károly (Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1996, 114-116.o.)

1996 Ferch Magda: Ködlovasok / Ócsai Károly emlékműve a Tétényi csatáról (Magyar Nemzet, 1996.márc. 12.)

1996 Feledy Balázs: Honvédők emléke / Ócsai Károly szobra Nagytétényben (Demokrata 1996/14. sz. ápr. 4., 57.o.)

1996 Ferch Magda: A forradalom temploma / Avatás előtt Ócsai Károly 1956-os emlékműve a Tabánban (Magyar Nemzet, 1996.okt. 16.)

1996 Ötvenhatos emlékműavatás a Tabánban (Californiai Magyarság, 1996 nov. 22.)

1996 Bakonyvári M. Ágnes kiállítás megnyitója (Kék Iskola Galéria1996)

1996 Vasvári: Fél kész az emlékmű (Pesti Riport. 1996. okt. 22.)

1996 Dr. Bíró Béla: A Magyar Szabadságharcos Világszövetség Los Angelesi Szervezetének közleménye (Amerikai Magyar Hírlap, 1996 máj. 17.)

1996 Vajda Németh József: Nyílt levél a budapesti 1956-os történelmi emlékmű ürügyén, a Világon bárhol élő magyarokhoz (Amerikai Magyar Hírlap, 1996 jún. 7.)

1996: Kováts Albert: A szobrász először rajzol. (Kritika 1996/5., 45-46.)

1997 Boros Géza: Emlékművek 56-nak (1956-os Intézet Budapest, 1997/ 80., 147., 148., 154., 267., 280.o.)

1997 Varga Tibor. Gondolatok egy emlékmű körül / Magyarok vasárnapja. (Külhoni Magyarok Világlapja, 1997. október / 104. évf. 17.sz.)

1997 Ferch Magda: Egy dombormű nyomában (Magyar Nemzet 1997.okt. 18. / okt. 22.)

1997 Felszentelték a tabáni emlékművet (Magyar Nemzet, 1997okt. 24.)

1998 Szöllőssy Ágnes – Boros Géza: Budapest Köztéri szobrai és emléktáblái 1985-1998 (Budapest Galéria1998)

1998 Boros Géza: Element c. kiállítás megnyitó szövege (Pest Center Galéria, 1998. febr. 27.)

1998 Ferch Magda: A trójai faló / Műanyag tábla a Tabánban álló ’56-os emlékművön (Magyar Nemzet 1998. március 27.)

1998 Wehner Tibor – L. Kovásznai Viktória: Border lines. Two views on unconventional medals in Budapest. (The Medal No. 32., Spring 1998, 84-94.)

1998 Csordás Lajos: A szobrok lesétálnak a talapzatukról (Népszabadság, 1998.június 22.)

1999 Mezei Ottó: Dimenziók és dimenziók metamorfózisa Ócsai Károly szobrászatában (tanulmány a Vigadó Galéria Visszametszés c. kiállításához megjelent katalógusban, Budapest, 1999)

1999 Boros Géza: Köz-tér / “Igazi” emlékművek (Élet és Irodalom 1999. július 30.)

1999 Feledy Balázs: A látható emlékezet / Könyv 1956 emlékműveiről (Demokrata, 1999/42. sz.)

1999: Ferch Magda: A lélek kapui. Szobrászrajz Biennálé a Milleniumra. (Magyar Nemzet 1996. jan. 6.)

1999: Feledy Balázs: Forma és szerkezet lényege. Szobrászrajz Biennálék 1990-1998. (Magyar Művészeti Fórum 1999. ápr., 22-25.)

2000 Wehner Tibor: Art – XXII. kerületi képző- és iparművészek kiállítása a millenium tiszteletére (katalógus bevezető tanulmány, Jazz Galéria, Budapest, 2000)

2000 Nagy Ildikó (szerk.): Kortárs művészet. Szoborpályázatok 1990-2000 (Budapest, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 2000/ 88., 159., 183., 192., 309., 311., 410., 418., 419., 440., 500.o.)

2000 Kortárs Magyar Művészeti Lexikon II. kötet (Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2000 / 952-953.o.)

2000 Dalmi: Emlékmű hőseinkről (Debrecen, A város lapja, 2000.okt. 18.)

2000 Ferch Magda: Egy köztéri szobor viszontagságai / Tabáni panasz (Magyar Nemzet, 2000. okt. 28.)

2000 R. Gy. Zs.: Szobortervek papíron és térben (Népszabadság 2000. dec.)

2000 Bartos Mihály – Garbóczi László: Emlékmű történelem / Adalékok egy szobor felállításának történetéhez (Promontor-Tétény 1848-49-ben, Savoyai Jenő Társaság, Budafok 2000)

2001 Feledy Balázs: Berda és Ócsai / Kiállítások az Újpest Galériában (Demokrata, 2001.márc. 1.)

2001 Boros Géza: Emlék/mű. Művészet – köztér – vizualitás a rendszerváltástól a Millenniumig (Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001 / 54-107.o.)

2001 Bakonyvári M. Ágnes: Köztér-közhely. – Ócsai Károly szobrászművész kiállítása (katalógus-bevezető, Újpest Galéria, Budapest, 2001)

2001 Ferch Magda: A szobor demokráciája / Nem azért emelik, hogy legyen hol koszorúzni (Magyar Nemzet, 2001.február 17.)

2001 R. GY. ZS.: Szobrászgrafikák kartonból Ócsai Károly kiállítása az Újpest Galériában (Népszabadság, 2001.február 27.)

2001 Wehner Tibor: Közterek és közhelyek / Ócsai Károly kiállítása az Újpest Galériában (Új Művészet, 2001/5, 41.o.)

2001 Ferch Magda: Ócsai 1956-os emlékműve / Kőbe faragott lendület / Már a múlté az obeliszket elcsúfító “dombormű” is (Magyar Nemzet, 2001. okt. 22.)

2001 Eörsi László: Corvinisták ’56 / A VIII. kerület Fegyveres csoportjai 1956 (1956-os Intézet, Budapest 2001. / 456.o.)

2001 Fazekas: Ócsai Károly (Városházi Híradó IX. évf. 1.sz., 2001. jan. 19.)

2001 Nagy Zoltán: Szobrászaton innen és túl (katalógus bevezető, Műcsarnok, Budapest 2001)

2001 Boros Géza: Budapesti emlékmű-metamorfózisok. L989-2000. EPA Budapesti Negyed 32-33 (2001/2-3.)

2002 Bajzáné Dr. Szinyei Merse Anna – Mezei Ottó: Szinyei Merse Pál Társaság 1992-2002. (Budapest, 2002)

2002 Ligeti Erika: Mai magyar érem (katalógus-bevezető, MKISZ Éremművészeti Szakosztálya, 2002)

2003 Ferch Magda: Lépcső alatt – az úri világ csalóka fényéről szobordöntésekről és arról, hogy legalább ötfajta életet élt (Magyar Nemzet, 2003. április 26.)

2003 Újpest Lexikon, 2003/377.o.)

2004 Prohászka László: Szoborhistóriák (Fővárosi Önkormányzat, Budapest 2004/ 215-216.o.)

2004: Wehner Tibor: A VII. Országos Szobrászrajz kiállítás, Vigadó Galéria (Művészeti élet 2004/1-2)

2005 Orbán Éva: 56-os emlékmű a Tabánban / Beszélgetés Ócsai Károly szobrászművésszel (Nemzetőr, 2005. aug. 31.)

2006 Bognár Judit: Szoborrá faragott emlékek (Helyi Téma, 2006. okt. 18.)

2006 Halász Csilla: Kopjafák és vasrudak (Heti Válasz, 2006. dec. 10.)

2006 F.K.: Ócsai Károly alkotása lesz az ’56-os emlékmű (24 óra 2006. aug. 10.)

2007 Wehner Tibor: 249 szobrász (MKISZ Szobrász Szakosztály, Budapest, 2007, 305.-308.o.)

2008 Jozefka Antal: Képmívesek, N.S. PRO HOMINE (Budapest, Újpest, 2008/117.-122.o.)

2008 Scholtz Viktória: A hónap művésze / Ócsai Károly szobrász (Városházi Híradó, 2008. ápr. 18.)

2008 Fábián Sándor: A világ szobrászainak lexikona (Magyar Kerámia Kft., Budapest 2008/581.o.)

2010 Wehner Tibor: Mai magyar szobrászat 1945-2010 Corvina Kiadó, Budapest, 2010 / 220.o.)

2012 Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest, 2012, 48-52., 140., 171., 262., 375., 440-446., 492., 568-569., 723., 759., 1020., 1036., 1093.

2012: Tokai Gábor: Kristály-modellek. Ócsai Károly kiállítása. Parthenon-fríz Terem, kiállítás megnyitó, 2012. nov. 27.

2013: Akit megedzett ötvenhat. Ócsai Károly kerületi szobrászművész a Várnegyedben. (Városházi Híradó 2013. okt. 31.)

2013: Tokai Gábor: Kristály-modellek. (Új Művészet, 2013/01-02. szám, 72.o.)

2013: Wehner Tibor: Tapló. Kiméletlen Müvészeti Napló 1996-2006, Budapest, Enciklopédia Kiadó,2013. 320, 340, 346, 347,352, 357, 362, 371

2014: Tokai Gábor: Ócsai Károly: Kristály-modellek. (Parthenón-fríz Terem, Körösényi Terem, 2012. október 4 – 2013. június 7., Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2014, 12.)

2014: Wehner Tibor: Kristályszerkezet-emlékművek ’56-nak. Ócsai Károly emlékkiállítása. (Napút 2014. jan-febr., 78-81.)

2015: Vásárhelyi Kerámia Szimpózium 1998 – 2013

2015: Bakos Ildikó síremlékavató beszéde, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert ’56-os parcella, 2015. november 6.

2016: Ócsai Károly 1938-2011, Napkút Kiadó, 2016.

2016: Tokai Gábor: Ócsai Károly életműve. In: Ócsai Károly 1938-2011, Napkút Kiadó, 2016, 7-61.

2016: Wehner Tibor: A monumentalista. Ócsai Károly monumentális szobrászata. In: Ócsai Károly 1938-2011, Napkút Kiadó, 2016, 62-76.

2017: Tokai Gábor: Struktúrák Ócsai Károly művészetében (Art Forum, 2015-2016, 376-393.)

2017: Feledy Balázs: A gondolkodó szobrász. Kiadvány Ócsai Károly (1938-2011) szobrászművészről. (Magyar Művészet V. évf. 2. sz. 2017/2)

2017: Tokai Gábor: Ócsai Károly műleírások (Keretek között. A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968), Magyar Nemzeti Galéria, 2017. november 16. – 2018. február 18., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 278., 282.)

2017: Egy/ Kor. Különutak és kivonulások a konszolidáció idején. Kiállítási katalógus. Műcsarnok, Budapest, 2017, 117-119., 146-147., 164 165.

2018: Tokai Gábor: Ócsai Károlyról. Ami a könyvből kimaradt. (Napút, XX. évf. 2. sz., 2018. március, 65-75.)

2018: Wehner Tibor: Tapló 2. Kíméletlen Művészeti Napló, 2007-2016, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2018 (Ócsai Károlyról: 468., 517., 518., 528., 529., 553., 557., 561., 563., 564., 590., 592., 596., 597., 609., 610., 614., 680., 692., 695., 708., 712., 716., 718., 736., 737., 751., 760., 776., 778., 790., 797.

Rádiós, televíziós és filmes dokumentumok:

 

Ócsai Károly kiállításának megnyitója, Balatonboglár, 1989 (15’ 10”)

Beszélgetés Ócsai Károllyal a tanításról (Művészeti Mozaik, 1989, 23’ 6”)

Ócsai Károly tárlatvezetése az I. Szobrászrajz Biennálén, 1990 (12’ 12”)

„Humanizálni a teret” Ócsai Károly tárlatvezetése kiállításán (Készítették: Kálmán Dezső, Simonkovits László, Szegedi István. Művészeti Mozaik, TV22, 1991, 18’ 27”)

„1956 és az emlékmű” (Duna Televízió / szerkesztő, rendező: Nagy T. Katalin,1996. okt. 23.)

Interjú Ócsai Károllyal (Csepp Televízió, 1996. szept. 4.)

„A Pesti Srác” (Petőfi Rádió, riporter: Balla Ferenc, 2000. okt. 23. / 9:15)

Emlékművek 56-nak (Petőfi Rádió, szerkesztő: Faragó Judit, 2000. okt.23. / 19:04)

Interjú Ócsai Károly szobrászművésszel az Újpest Galériában, Köztér-Közhely címmel rendezett kiállításáról (Paletta. Riporter: D. Szászi Gabriella, operatőr: Gyökeres István, Újpesti Televízió, 2001. febr. 18., 12’ 40”)

Interjú Ócsai Károly szobrászművésszel és Neducza Nádával, a Szobrászrajz Biennálek kurátorával (Szerkesztő riporter: Hévizi Éva / Főnix Televízió, 2004. máj. 1.)

A tabáni ’56-os emlékmű és alkotója / A tokiói TV forgatócsoportjának riportja (2005)

Ócsai Károly beszél a süttői ’56-os emlékműről (Rákay Philipp műsora, 2006. október, 5’ 28”)

A süttői emlékmű mint ’56- os emlékeim naplószerű lenyomata (Hír TV / riporter: Tuba Mariann, 2006. december 10.)

Sulyok Gabriella: Kristály-modellek – kiállítás megnyitó (MKE, Epreskert, Parthenón-fríz terem, 2012. nov. 27.)

Sulyok Gabriella: Pálya-művek – kiállítás megnyitó (Várnegyed Galéria, 2013. okt. 24.)

Pálya-művek. Ócsai Károly kiállítása. Beszélgetés Bakonyvári Ágnes művészettörténésszel (Katolikus Rádió, Akvarell. Kulturális paletta, 2013. nov. 1., 9:00)

Pálya-művek. Ócsai Károly kiállítása. Interjú Bakonyvári Ágnes művészettörténésszel (Kossuth Rádió, Belépő. Kulturális Magazin, 2013. nov. 12., 20:00)

„Tabáni séta” Műsorvezető: Bakonyvári M. Ágnes művészettörténész. Katarzis c. műsor, Katolikus Rádió, 2016. 10. 21.

„Kristály-műhely” c. kiállítás a FUGA-ban. Promontor Televízió, 2017

Szemadám György: Félárnyékban 97-102 p.  Ócsai Károly 117-119p.

Sulyok Gabriella: Félárnyékban, Ócsai Károly terme (Műcsarnok, 2017-18)

Ócsai Károly elméleti munkái

„Drvo do neba / Az égigérő fa” Borítóterv és belső illusztrációk (Magyar népmesék, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988)
Architektonikus gondolkodás ma. Budapest, 1989. október 30. (kézirat)
Biennále először (Tétény-Promontor, 1990. XIII. évf. 4. sz.)
Mi a szobrászrajz? (A II. Országos Szobrászrajz Biennále katalógusának előszava – Budapest, 1992)
Vetületek („Dimenziók találkozása” / II. Országos Szobrászrajz Biennále Szimpóziumának előadásai – Budapest, 1992)
A négy „ős”elem (IV. Nemzetközi Szobrászrajz Biennále Szimpóziumának előadásai – Budapest, 1996)
Szobrászrajz = vizuális esszé („10 év a műfajok határán” / V. Nemzetközi Szobrászrajz Biennále Szimpóziumának előadásai – Budapest, 1998)
A barlangtól a katedrálisig és vissza („10 év a műfajok határán” / V. Nemzetközi Szobrászrajz Biennále Szimpóziumának előadásai -Budapest, 1998)
Dimenziók mezsgyéjén (Magyar Szemle. Új folyam, VIII. 1-2. sz. Budapest, 1999. február, 184-187.)
Megszakított folyamatok / Az eltűnt (tér)-idő nyomában („Tér és folyamatok” / VI. Renée Szimpózium 2001/2003 Budapest, Renée Művészeti Társaság, 38-39.)
Agora és Basilica / részlet (Köz-tér – köz-hely című kiállítási katalógus, Újpest Galéria, 2001)
„Nem biccentek igent a pusztulásnak” Vujicsics Tihamér emlékére (összeállította: Gracza Lajos) Balassi Kiadó, Budapest, 2007 53-54.)
Hetvenöt jeles hetvenes (Napút évkönyv. 2007 IX évf. 10 sz. 87.-88. o.)

2018

hu_HUHungarian