Loader Image

Az Ócsai Károly Művészeti Alapítvány célja (kivonat az alapító okiratból):

Ócsai Károly szobrászművész alkotói életművének gondozása:

 

• a hagyatékból az Alapítvány vagyonába került alkotások szakszerű őrzése, állagmegóvásuk és restaurálásuk biztosítása, tudományos gondozása, szakmai       népszerűsítése, a közönség számára méltó hozzáférhetővé tételének biztosítása

• az alkotói hagyaték állagmegóvó tárolási körülményeinek kialakítása

• a sérült alkotások restaurálása

• lehetőség szerint az életművet bemutató kiállító-terem működtetése

• az életmű egészét vagy annak egyes részleteit reprezentáló időszakos kiállítások szervezése múzeumokban, galériákban, rangos szakmai kiállítóhelyeken

• az alkotói hagyaték írásos dokumentumainak archiválása digitalizálás útján, majd tudományos feldolgozása

• az Alapítvány vagyonát jelentő alkotások közgyűjteményi elhelyezésére lehetőség keresése ajándékozás vagy értékesítés útján

• az Alapítvány vagyonát jelentő alkotások számára a műkereskedelmi forgalomba kerülés lehetőségének megteremtése

• az Alapítvány vagyonát jelentő köztéri alkotások tervei, makettjei számára a köztéri megvalósítás lehetőségének megteremtése

• a köztéren vagy közgyűjteményben lévő alkotások sorsának nyomon követése

• az életmű gondozása szempontjából szükséges szakmai kiadványok összeállítása, megjelentetése, értékesítése

• az alkotói életműhöz kapcsolódó oktatási programok szervezése

• művészeti díj alapítása

• művészeti ösztöndíj létesítése

en_USEnglish